Målgruppen är personer med lindrig eller måttlig stress och programmet ska kunna användas i behandlande syfte för att minska stress och utmattningsbesvär, men också för att förebygga sjukskrivningar på grund av stress.

Programmet bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT), Acceptance and Comittment Therapy (ACT) samt aktuell forskning och tillämpning inom arbets- och organisationspsykologi, arbetsmiljö och rehabilitering.

I nuläget består programmet av åtta grundmoduler:

  1. Om stress & utmattning – vad händer kroppen vid långvarig stress
  2. I balans – med olika övningar om återhämtning och avslappning
  3. Värderingar – om arbete, familjeliv, föräldraskap, vänner, fritid med mera.
  4. Ett hållbart liv – stressfaktorer inom arbete- och familjeliv, förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.
  5. Tankar – flexibilitet och acceptans i förhållande till stressande tankar.
  6. Utmaningar – att hantera stressrelaterade situationer i arbetet och på fritiden.
  7. Bättre sömn – sömnhygieniska råd, sömnstrategier, sömnrestriktion och sömndagbok.
  8. Vidmakthållande & avslut – kunskaper och förändringar samt egen plan för att hålla förändringen vid liv.

Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet ansvarar för arbetet med att ta fram och utvärdera programmet.

Intervju med Gerard Andersson om KBT för att förebygga stress

  • Senast ändrad den 25 januari 2017