Vad är ReDO™-metoden?

Det är en gruppbehandlingsmetod som arbetsterapeuter leder och använder sig av. Metoden riktar sig till personer som behöver och vill göra förändringar för att de själva ska må bättre både i vardagen i sin helhet och i arbetet. Det är ett redskap för bättre balans mellan arbete och hälsa. Deltagarna får i detalj upptäcka och kartlägga sin egen vardag, de lär sig vad de gör i vardagen, hur aktiviteterna upplevs och hur de utförs, för att därefter analysera vad som behöver förändras och vad som är bra att behålla eller förstärka i vardagen.

Fungerar ReDO och varför tror du att det är så?

Det som är speciellt med ReDO™ är att deltagaren själv kommer fram till vad som behöver förändras med utgångspunkt från den egna vardagens komplexitet. Det subjektiva resultatet är att deltagarna är positiva till interventionen, det är väldigt få avhopp när man väl börjat i grupperna och efterfrågan har ökat då det har blivit mer känt inom sjukvården och primärvården.

Därtill har forskningsprojekt visat på god återgång till arbetet och mindre sjukskrivningar för de som gått ReDO™-kurserna, t.ex. var det en statistiskt signifikant skillnad gentemot en kontrollgrupp efter 6 mån och 12 mån. Vi behöver forska mer i den här metoden och effekterna av den. Den tycks  bidra till förbättrad arbetsförmågan och minskad sjukskrivning men fler studier behövs för att belägga dessa tendenser vetenskapligt.

Vad sker framöver (samarbetet med SKL)?

Samarbetet möjliggör en nationell nivå för att kunna följa utfallet av interventionerna. Vi har etablerat en samverkan med två regioner: Jönköpings region och Skåne Region. Vi vill veta i vilken mån interventionerna påverkar minskade sjukskrivningar och återgång i arbete och hur det ser ut i jämförelse med traditionella insatser, t.ex. möten med psykolog/terapeut/kurator eller möten med det multimodala teamet.

  • Senast ändrad den 29 november 2016