Syftet med projektet är att utvärdera effekterna av ReDO-metoden med fokus på återgång i arbete och förbättrad arbetsförmåga. I studien undersöker vi också effekterna på vardagens aktiviteter och hälsa. ReDO-metoden riktar sig till människor som har behov av att varaktigt förändra sin vardag. Metoden har utvecklats och utvärderats av Lena-Karin Erlandsson, docent vid Lunds universitet.

Artikel ur Läkartidningen ”Ny struktur på vardagen – en hjälp vid stressrelaterad ohälsa”

Intervju med Lena-Karin Erlandsson om ReDO-metoden 

 

 

  • Senast ändrad den 25 januari 2017