Under 2017 arbetar vi med Linnéuniveristetet, 13 kommuner och en testregion för att använda kollegiala samtalsgrupper som metod i förebyggande arbete. Satsningen med kollegiala reflekterande samtalsgrupper som förebyggande metod 

En hälsofrämjande arbetsplats och tidiga insatser är av stor vikt för att minska arbetsrelaterad psykisk ohälsa och minska sjukskrivningarna. I arbetslivet idag uppvisar drygt en av tjugo anställda symptom på utmattningssyndrom och sannolikheten att insjukna i depression före 70 år är 27 procent för män och 43 procent för kvinnor. Forskning visar att kvinnor och män med liknande arbetsvillkor utvecklar i lika hög grad depressionssymptom respektive symptom på utmattning.

Vägen till väggen – metodstöd för chefer och medarbetare

Filmerna Vägen till väggen för chefer och medarbetare kan vara ett bra verktyg för dig som arbetar som chef inom HR eller som fackligt förtroendevald. De är en del av ett metodstöd som syftar till att öka kunskapen om stressrelaterad psykisk ohälsa i arbetslivet.

Se filmerna Vägen till väggen och ladda ner metodstöd

Relaterade länkar

Internet KBT för stress och utmattning vid Linköpings universitet 

Om kollegiala reflekterande samtalsgrupper

ReDO och pågående utvecklingsarbete för att underlätta återgång i arbete 

Relaterade dokument

Arbetsmiljöns betydelse för symptom på depression och utmattningssyndrom

Psykisk Ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro. Kunskapssammanställning Forte 2015

  • Senast ändrad den 25 januari 2017