Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har sett att allt fler kommuner, landsting och privata vårdgivare arbetar med att på olika sätt möta behoven hos äldre personer med psykisk ohälsa. Det är initiativ och erfarenheter som de gärna sprider vidare.

Läs mer under ”Psykisk hälsa, äldre” på skl.se

Mycket kan göras för att främja psykisk hälsa och välbefinnande hos äldre personer:

  • Social gemenskap och delaktighet. Att känna sig socialt delaktig är en förutsättning för att kunna förstå det samhälle vi lever i. Det i sin tur gör att vi känner meningsfullhet.
  • Meningsfullhet. Att känna sig behövd. Möjligheten att kunna påverka och känna delaktighet är grundläggande för en god hälsa.
  • Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet och utevistelse förbättrar sömnkvaliteten och främjar den mentala och sociala hälsan. Fysisk aktivitet kan vara viktigt för att behålla sin funktion och sitt oberoende.
  • Bra matvanor. Många äldre har redan goda matvanor och att främja dessa bidrar till välbefinnande och god hälsa.

Se filmen ”Även äldre har ont i själen

 

  • Senast ändrad den 13 januari 2017