Gruppen äldre med psykisk ohälsa växer och det är av stor vikt att stimulera och stödja huvudmännens arbete med att utveckla och tillgängliggöra adekvata insatser. Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar. Depression och ångest är de vanligaste psykiska hälsoproblemen hos äldre personer.

God psykisk hälsa är en resurs som gör att vi kan växa som individer, lära oss nya saker, njuta av livet och uppleva det som meningsfullt.

Se intervju med Susanne Rolfner Suvanto. Filmen beskriver varför man ska arbeta med äldres psykiska hälsa

Äldre har en högre risk för självmord än yngre

Äldre är en växande åldersgrupp med högre risk för självmord än yngre. Men trots det så finns det väldigt lite forskning om äldres självmordsbeteende, både i Sverige och internationellt. Självmord förekommer dubbelt så ofta hos män som är 80 år och äldre, jämfört med män i 20-årsåldern. I antal per 100 000 invånare handlar det om 38 självmord jämfört med 19.

Forskning som ska bana väg för kunskap om självmord hos äldre

Margda Waern, professor i allmän psykiatri (med särskild inriktning mot suicidforskning) vid Göteborgs universitet ska inleda ett omfattande och ovanligt tvärvetenskapligt forskningsprogram, om självmordsbeteende i åldersgruppen 70 år och äldre. Det är finansierat av både Vetenskapsrådet och det statliga forskningsrådet Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Läs mer på Sveriges Radios hemsida om forskningsprojektet

 

  • Senast ändrad den 16 januari 2017