Inbjudna deltagare från myndigheter, organisationer och verksamheter diskuterade utmaningar och konkreta förslag kring vad som behöver göras på kort och på lång sikt.

Här kan du läsa dokumentationen från dagen samt ta del av de presentationer som hölls.

Bättre liv för sjuka och äldre

Hearing om äldres psykiska o-hälsa

Ingvar Karlsson – om psykisk hälsa hos äldre

Presentation av Äldretelefonen

Socialstyrelsen om äldres psykisk ohälsa – behov av satsningar

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om förekomst av psykisk ohälsa bland äldre

Statens beredning för medicinsk utvärdering – Behandling av depression hos äldre, en systematisk litteraturöversikt och metaanalys

 

  • Senast ändrad den 8 december 2016