Kunskapsstödet vänder sig främst till läkare som träffar äldre patienter med psykiska symtom och sjukdomar, men kan även läsas av andra professioner eller i utbildningen för ST-läkare.

Äldres behov av psykiatrisk vård och stöd beskriver de äldres psykiatriska problematik och deras tillgång till psykiatrisk vård och behandling. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen. Resultaten stödjer uppfattningen att psykiskt sjuka äldre missgynnas och inte får tillgång till en evidensbaserad och adekvat psykiatrisk vård i samma utsträckning som yngre.

  • Senast ändrad den 21 februari 2017