Sid-titel: Vuxna & äldre

Vuxna & äldre
Vuxna & äldre:

Psykisk ohälsa är idag det vanligaste skälet till längre sjukfrånvaro och orsak till mer än var tredje sjukskrivning. Vi fokuserar på aktiviteter som bidrar till att vården och omsorgen i ökad utsträckning bygger på bästa tillgängliga kunskap och förstärker kompetensen bland personal som möter personer med psykisk ohälsa.

Till sidans topp