Vi är glada för den ansökan socialdepartementet beviljat. Vi tänker arbeta med generella och tidiga insatser för att spara specialistinsatserna till de allvarliga tillstånden.

Arbetet har tre nivåer:

  1. Hälsoundersökning med hälsosamtal och frågor om trauma
  2. Hälsoskola – både som gruppverksamhet och kompetens i primärvård
  3. Traumavård – multikulturell kompetens i specialistenheterna och utbyggd traumavård

Tidiga insatser inom hälso- och sjukvård behövs både för att avlasta specialistverksamheter och göra svenskundervisning och skola meningsfull. Friska människor gör en bättre etablering. Tidiga insatser är arbetsberedande och ger på sikt färre sjukskrivningar.

Detta kan dock kommuner och landsting inte ensamma ta ansvar för – lika lite som bostäder och sysselsättning. Staten har ett ansvar att hjälpa till och har också stor nytta av att människor kommer i arbete istället för att bli sjukskrivna.

Första steget är att ta reda på behoven

Ett första steg i projektet med psykisk hälsa hos nyanlända och migranter är att ta reda på vilka behov och utmaningar som finns i verksamheterna.

  • Vad fungerar bra hos er?
  • Vad skulle ni vilja ha hjälp med?

Maila: maria.nystromagback@skl.se

  • Senast ändrad den 21 oktober 2015