Uppdrag psykisk hälsa är med under bokmässan i Göteborg den 24-27 september med montern ”Psykisk hälsa genom hela livet”. I montern hittar du, förutom oss, representanter från Självskadeprojektet, Västra Götaland regionen/Kunskapscentrum psykisk hälsa (KPH), SHEDO samt Värmlands psykiatri.

Tips om psykisk hälsa under mässan:

Torsdag 24 september 12.30-12.50 Hälsa- och Livsstilsscenen, E-hallen
Anhörigutbildning för anhöriga till personer som drabbats av självskadebeteende:
Hör föreningen SHEDO berätta om den nya anhörigutbildningen för anhöriga till personer som drabbats av självskadebeteende. Den har tagits fram tillsammans med studieförbundet Sensus. Medverkande: Hannah Parnén, SHEDO.

Fredag 25 september 10:00 – 10:20 Hälsa- och Livsstilsscenen, E- hallen
Att ge stöd och hjälp vid självskadebeteende via internet
Föreningen SHEDO arbetar med att ge stöd åt personer med självskadebeteende och/eller ätstörningar och var från början ett stödforum. 2008 blev SHEDO en förening och har idag medlemmar över hela landet och ger stöd via forum, mail och är ständigt aktuella via sociala medier. Medverkande: Conny Allaskog, SHEDO.

Lördag 26 september 15.10–15.25 Forskartorget, B-hallen
Ny behandling vid självskadebeteende
Självskadebeteende är vanligt förekommande. Hur kan nya behandlingsformer implementeras och kan internetbaserad behandling vara effektivt? Medverkande: Johan Bjureberg, leg psykolog, doktorand, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet.

Lördag 26 sept, 14.30–14.50 Hälsa- och Livsstilsscenen, E-hallen
Dans ger psykisk hälsa!
Dansprojektet, Örebro är en vetenskapligt utvärderad insats för tonårsflickor med psykosomatiska symtom. Resultat visar förbättrad självskattade hälsa, minskad värk och hälsoekonomisk effektivitet. DansSteget, Sthlm ger kunskap om hälsa och kravlös dans för vuxna med psykisk ohälsa.

Bokmässans öppettider och entréer

För branschen
Torsdag 24 september 09.00-18.00
Fredag 25 september 09.00-14.00

För ALLA
Fredag 25 september 14.00-19.00
Lördag 26 september 09.00-18.00
Söndag 27 september 09.00-17.00

Foto: Niklas Maupoix

  • Senast ändrad den 3 september 2015