Vägledning om hälsoundersökningar.

Främjande eller förebyggande

Under 2012-2014 pågick EU-projektet; förbättrad struktur och samordning kring hälsoundersökningar för asylsökande med det övergripande syftet att öka antalet genomförda hälsoundersökningar.

Inom ramen för projektet producerades en vägledning för hälsoundersökningar; Möten om hälsa. Vägledningen är tänkt som en hjälp i arbetet för dem som på olika sätt har att hantera frågor som rör migranter i relation till hälso- och sjukvård och särskilt den initiala hälsoundersökningen för asylsökande med flera. Det är viktigt att framhålla att denna vägledning inte täcker in alla aspekter inom området och att den inte utgör en ”receptbok” med snabba svar på alla frågor. Istället hoppas vi att den kan ge en allmän vägledning kring centrala teman, inspiration till reflektion, samtal och vidare fördjupning i ämnet.

Hjälpte informationen på sidan dig?