Vägledning för möten mellan asylsökande och personal

Främjande eller förebyggande

Denna vägledning från Folkhälsomyndigheten handlar om möten mellan asylsökande och tjänstemän vid myndigheter samt inom hälso- och sjukvården. Vägledningen tar upp centrala teman och frågor som är aktuella vid dessa möten, som samverkan och kommunikation.

Länk:
Läs mer på folkhalsomyndigheten.se

Hjälpte informationen på sidan dig?