Utbildning: Migration och hälsa

Främjande eller förebyggande

Utbildningen Migration och hälsa har tagits fram av Region Skåne och är kostnadsfri och tillgänglig för alla. Utbuildningen behandlar vad det innebär att ha ett migrationsperspektiv i hälso- och sjukvården och hur det kan bidra till en mer jämlik och säker vård för hela befolkningen.

Utbildningen består av sex moduler:

  • Introduktion
  • Migrationsprocessens tre faser
  • Mänskliga rättigheter och vårdens ansvar
  • Jämlik vård
  • Migration och psykisk ohälsa
  • Avslutning

Utbildningen genomförs enskilt, men i varje modul finns det reflektionsfrågor som med fördel kan diskuteras i grupp. I utbildningen finns tips och länkar för vidare läsning. Hela utbildningen tar ungefär 90 minuter att genomföra. Du kan genomföra utbildningen i din egen takt, till exempel genomföra en modul i taget. I utbildningen finns en progressionslinje så du kan se hur mycket av modulen som återstår.

Hjälpte informationen på sidan dig?