Utbildning för personal: Förstärka arbetssätt för hälsoundersökningar

Främjande eller förebyggande

Denna utbildning har erbjudits som en del av programmet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända.

Utbildningen riktar sig i första hand till personer inom landsting/region som ska leda utvecklingsarbete kring förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar.

En central del av utbildningen består i att stärka kunskaperna om hur man kan bedriva systematiskt utvecklingsarbete.

En hel utbildningsdag finns inspelad och dokumenterad, inklusive allt material som du behöver för denna utbildning. Materialet lämpar sig både för självstudier och för att genomföra en utbildning på en arbetsplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?