Samverkan kring ensamkommande barn

Främjande eller förebyggande

Hur kan vi skapa ett gott omhändertagande av ensamkommande barn?
Barn-och ungdomshälsan har utbildat och informerat personal i kommuner som möter ensamkommande barn i sina arbeten.

Syftet är att öka kunskapen på området psykisk hälsa vad gäller ensamkommande barn samt att främja samverkan emellan dem som ska ge stöd till målgruppen.

Det bifogade bildspelet har använts i utbildningarna. Det går bra att använda sig av bildspelet för att skapa egna informationsträffar eller utbildningar. Bildspelet kan då behöva anpassas till den egna verksamheten. Om bilderna används uppge källan.

Hjälpte informationen på sidan dig?