Migration, psykisk ohälsa och trauma – Ett studiehäfte för dig som möter asylsökande och flyktingar i ditt arbete

Främjande eller förebyggande

Detta studiehäfte vänder sig till dig som arbetar i vård och omsorg och i ditt arbete möter asylsökande och flyktingar.

Studiehäftet ger information och kunskap om:

  • hur det går till att komma till Sverige
  • hur migrationen påverkar hälsan – såväl psykisk som somatisk hälsa och munhälsa
  • hur trauma kan påverka hälsan
  • hur sätt att beskriva och uttrycka sjukdom och lidande kan variera i olika kulturer
  • och inte minst vill vi stimulera till samtal kring hur mötet i vården påverkas av att vi som möts har olika kulturell  bakgrund och olika erfarenheter – och vad vi kan göra för att mötet ska bli så bra som möjligt.

Häftet lämpar sig för gemensamma diskussioner, till exempel för en studiecirkel på en mottagning eller ett boende.

Hjälpte informationen på sidan dig?