Migration och familj – en webbutbildning

Främjande eller förebyggandeInsatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa

Webbutbildningen Migration och familj riktar sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med barn som anhöriga där familjen har migrationsbakgrund. Du lär dig i utbildningen hur du kan främja dessa barns psykiska hälsa. Utbildningen är skapad av Transkulturellt Centrum, Stockholms läns landsting, i samarbete med Socialstyrelsen.

​Webbutbildningen riktar sig till personal som i sitt arbete kommer i kontakt med barnfamiljer som har migrerat och där en vuxen i familjen drabbats av allvarlig psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning, allvarlig fysisk sjukdom eller skada, har ett missbruk eller avlider. Du som deltagare utvecklar en förståelse för det som kan vara specifikt för barn som anhöriga med migrationsbakgrund och hur du kan främja deras psykiska hälsa.

Webbutbildningen riktar sig främst till personal inom landsting och socialtjänst. Den kan även vara relevant för personal inom förskola och skola samt personal inom arbetsförmedling som kommer i kontakt med barnfamiljer med migrationsbakgrund.

Efter genomförd utbildning ska du som deltagare ha fått förståelse för hur du kan främja den psykiska hälsan hos barn som anhöriga där familjen har en migrationsbakgrund. 

Utbildningen tar cirka 90 minuter att gå igenom.

Du blir registrerad som klar med utbildningen när du har gått igenom alla kapitel och fått godkänt på testet. Då finns det möjlighet att skriva ut ett kursbevis. För att kunna skriva ut kursbeviset måste du först svara på några frågor i en utvärdering.

Webbutbildningen är avgiftsfri men för att få tillgång till den måste du skapa dig ett användarkonto och logga in. 

Hjälpte informationen på sidan dig?