Informationsmaterial om influensa m.m.

Främjande eller förebyggande

Vid möten med asylsökande i Halland finns tre lokala broschyrer innehållandes information om hälso- och sjukvården i Halland.

Vård för asylsökande i Halland – vad gäller?

Information om vilka övergripande rättigheter och regler som gäller för vård av asylsökande, och vart den asylsökande kan vända sig för vård. Informationen riktar sig till den som arbetar i någon av länets kommuner eller vid berörda myndigheter. Dokumentet är också tänkt att vara ett stöd i situationer där man kommunicerar direkt med den som är asylsökande i frågor som rör vård och hälsa.

Om du blir sjuk – bildspel i PowerPoint

Presentation som ska användas vid informationstillfällen på asylboenden i Halland.

Patientinformation på olika språk

Patientinformation om influensa, vinterkräksjuka, diarré efter antibiotikakur och skabb som har översatts till arabiska, somaliska, dari, romani, tigrinja och engelska.

Översättningarna finns på 1177 Vårdguiden www.1177.se/Halland/other-languages

Hjälpte informationen på sidan dig?