Informationsmaterial om influensa m.m. på sex språk

Främjande eller förebyggande

Broschyren:

Kort lokal information om hälso- och sjukvården i broschyr framtagen i Varbergs kommun i Halland.

Vård för asylsökande i Halland – vad gäller?

Information om vilka övergripande rättigheter och regler som gäller för vård av asylsökande, och vart den asylsökande kan vända sig för vård. Informationen riktar sig till den som arbetar i någon av länets kommuner eller vid berörda myndigheter. Dokumentet är också tänkt att vara ett stöd i situationer där man kommunicerar direkt med den som är asylsökande i frågor som rör vård och hälsa.

Om du blir sjuk – bildspel

Presentation som ska användas vid informationstillfällen på asylboenden i Halland.

Patientinformation på olika språk

Patientinformation om influensa, vinterkräksjuka, diarré efter antibiotikakur och skabb som har översatts till arabiska, somaliska, dari, romani, tigrinja och engelska.

Översättningarna kommer att finnas på 1177 Vårdguiden www.1177.se/Halland/other-languages.

Hjälpte informationen på sidan dig?