Informationsfilm om hälsobesök i skolan

Främjande eller förebyggande
Skollagen (27 §) slår fast att alla elever ska erbjudas minst tre hälsobesök jämnt fördelade under grundskoletiden.

Det första hälsobesöket får förläggas till förskoleklassen. Alla elever ska också erbjudas ett hälsobesök under gymnasietiden. Hälsobesöken innefattar allmänna hälsokontroller. Mellan hälsobesöken ska eleverna även erbjudas undersökning av syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller.

Tider för respektive kapitel i filmen:

  • Intro 00:04
  • Tillväxt 02:52
  • Syn 04:24
  • Rygg 06:32
  • Hörsel 08:17
  • Vaccination 09:44

Vänersborgs kommun framtagare av filmen

Vänersborgs kommun har inom ramen för Psynkprojektet tagit fram film om hälsobesök för nyanlända elever. Ett viktigt budskap i filmen är att skolsköterskan samarbetar med övrig personal inom elevhälsan och att elevhälsan vid behov samverkar med andra aktörer, till exempel socialtjänst och hälso- sjukvård.

Hjälpte informationen på sidan dig?