Information om vård i Sverige för asylsökande

Främjande eller förebyggande

Webbsajten 1177 innehåller information på många språk om vilken vård du kan få i Sverige om du är asylsökande, gömd eller papperslös, hur du söker vård och hur mycket det kostar.

För barn och unga under 18 år gäller att de ska få få hälso- och sjukvård samt tandvård på samma villkor som alla andra barn och unga bosatta i det landsting som man söker vård i. De flesta landsting och regioner tar ingen avgift för barn och ungdomar under 18 år.

För vuxna gäller att de ska få sjukvård och tandvård som läkaren eller tandläkaren, eller annan medicinsk personal, bedömer att de inte kan vänta med. De får också mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning.

 

Hjälpte informationen på sidan dig?