GO EFT Tapping – app för stresshantering

Insatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa

GO EFT Tapping är ett tillgängligt verktyg för praktisk självhjälp vid stress.

Appen är utvecklad  för iPhone och finns både på engelska och arabiska. 

En person som upplevt trauman och extrema upplevelser kan lida av känslomässiga stresstillstånd. GO EFT Tapping är en app där användaren på egen hand kan stabilisera och minska stress.

Praktiska verktyg – i mötet med asylsökande och nyanlända

Hjälpte informationen på sidan dig?