Den egna berättelsen – om psykisk ohälsa och migration

Främjande eller förebyggande

Riksförbundet Hjärnkoll arbetar för att öka öppenheten kring psykisk ohälsa, förändra negativa attityder och minska diskrimineringen av personer med psykisk ohälsa. Grunden i det arbetet är deras ambassadörer. Utifrån sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa utbildar och informerar ambassadörerna privatpersoner och samhällsaktörer.

Sedan april 2017 driver Hjärnkoll projektet “Den egna berättelsen – om psykisk ohälsa och migration”. I projektet har alla ambassadörer erfarenhet av psykisk ohälsa och migration.

Med projektet vill Hjärnkoll uppnå en ökad öppenhet kring – och kunskap om – psykisk ohälsa såväl som en ökad förståelse för hur migrationens olika faser kan påverka den psykiska hälsan. I centrum för projektet står ambassadörernas egna erfarenheter och berättelser. Projektet vänder sig till personer som själva har erfarenheter av psykisk ohälsa och migration samt till personer som i sin yrkesroll möter människor med dessa erfarenheter.
Ambassadörerna föreläser i olika sammanhang, till exempel för SFI-studenter, vårdpersonal och kommunanställda. Projektet deltar också i utvecklingsarbeten och medverkar bland annat i SKL:s referensgrupp för Hälsofrämjande etablering.

I projektet samverkar bland annat Uppdrag psykisk hälsa (SKL), Praktikertjänst Psykiatri Rinkeby, Spånga/Tensta stadsdelsförvaltning och Transkulturellt centrum.

Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden och pågår till mars 2020.

Om du vill komma i kontakt med projektet, mejla denegnaberattelsen@hjarnkoll.se

Hjälpte informationen på sidan dig?