Ungdomar 12-25 år

På dessa sidor finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. På denna sida finns råd och länkar anpassade för ungdomar och föräldrar.

Psykisk hälsa och covid-19

För många har utbrottet av covid-19 inneburit en stor omställning i vardagen. Man kan känna oro för sin egen eller andras hälsa. Saker man tidigare har gjort för att må bra, som att gå till gymmet eller träffa vänner, ska man plötsligt vara försiktig med. Det kan vara svårt att veta hur man ska hantera denna nya situation med välmåendet i behåll.

Här finns resurser och information som både föräldrar och ungdomar kan ha nytta av. Ungdomar behöver en trygg grund i hemmet och i sin egen familj, men har också ofta frågor och funderingar som de vill dela med andra ungdomar, eller med någon vuxen utanför familjen.

Oro och ångest

Social gemenskap

Meningsfull sysselsättning på dagarna

Tips på bra rutiner (mat, sömn, fysisk aktivitet)

Hopp och framtidstro för livet och samhället

Undvika alkohol/droger/läkemedel/spel

Stöd vid våld och sexuella övergrepp

Vuxna som möter ungdomar

Om stödlistan för psykisk hälsa i kristid

Informationen på denna stödlista är tänkt att användas av personal inom kommuner och regioner för att informera personer de möter i sina verksamheter. Det går bra att kopiera texter och länkar för att kommunicera om ämnet på andra webbplatser eller i andra kanaler.

Du kan länka till stödlistan på följande adresser:

Informationen på stödlistan tas fram av SKR i samarbete med Folkhälsomyndigheten, 1177 Vårdguiden, Mind, Röda Korset, Rädda Barnen och många andra samverkande organisationer. Läs mer om detta samarbete här: Öppen samordning för psykisk hälsa i kristid 

Kontakta gärna oss på kraftsamlingpsykiskhalsa@skr.se om du har tips på stöd eller vill delta i den öppna samordningen.

Hjälpte informationen på sidan dig?