Fokusområde: Suicidprevention

Coronapandemin innebär stora påfrestningar för samhället i många delar, socialt, ekonomiskt och för vården. Dessa påfrestningar kan i förlängningen komma att öka risken för suicid och suicidförsök. Inom Kraftsamling psykisk hälsa genomförs därför ett arbete särskilt inriktat mot att sammanställa information, länkar och resurser kopplat till suicidprevention.

Informationen på stödlistan tas fram av SKR i samarbete med de organisationer som tillhandahåller stöd och information. Läs mer om detta samarbete och om hur du kan delta: Öppen samordning för psykisk hälsa i kristid 

Vill du bidra med exempel till listan? Maila kraftsamlingpsykiskhalsa@skr.se.

Notera: Informationen nedan kan förekomma även på andra ställen i stödlistan – syftet med denna sida är att samla information specifikt om suicidprevention.

Hjälpte informationen på sidan dig?