Exempel som rör regioner

Regioner ställer nu om för att kunna främja, förebygga och ge stödinsatser för psykisk hälsa i kristider. Det finns många exempel på arbetssätt och lösningar runt om i landet. Listan växer hela tiden – låt oss hjälpas åt att samla in och sprida dessa och lära av varandra.

Illustrerad bild på flera coronavirus med grön tonad bakgrund

Insamlingen av exempel sker inom ramen för den Öppna samordningen för psykisk hälsa i kristid. Resultatet sammanställs och publiceras dels på skr.se, dels på den här webbplatsen. Se även länkar till respektive exempel här nedanför.

Regionerna samordnar också genom SKR:s nätverk för styrning och ledning av psykiatrin som under covid-19 har veckovisa digitala avstämningar med syfte att dela erfarenheter, riktlinjer, rutiner, utmaningar, lösningar m.m. i samband med pågående kris. Det är också ett tillfälle för SKR att fånga upp frågor som behöver samordnas på nationell nivå. Kontaktperson för nätverket är Mikael Malm mikael.malm@skr.se.

Vill du bidra till listan med ett exempel? Mejla kraftsamlingpsykiskhalsa@skr.se.

Hjälpte informationen på sidan dig?