Exempel som rör kommuner

Kommuner ställer nu om för att kunna främja, förebygga och ge stödinsatser för  psykisk hälsa i kristider. Det finns många exempel på arbetssätt och lösningar runt om i landet. Listan växer hela tiden – låt oss hjälpas åt att samla in och sprida dessa och lära av varandra.

Illustrerad bild på flera coronavirus med grön tonad bakgrund

Insamlingen av exempel sker inom ramen för den Öppna samordningen för psykisk hälsa i kristid. Resultatet sammanställs och publiceras dels på skr.se och dels på den här webbplatsen. Se även länkar till respektive exempel här nedanför.

Vill du bidra med exempel till listan? Maila kraftsamlingpsykiskhalsa@skr.se.

Hjälpte informationen på sidan dig?