Chefer och HR

På dessa sidor finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för chefer och HR. 

Senaste uppdatering: 21 januari 2021

Illustrerad bild på flera coronavirus med grön tonad bakgrund

Att vi mår bra på jobbet är viktigt och pandemin medför såväl nya behov och riskfaktorer som förstärker risker som redan fanns. Chefer och HR i kommuner och regioner gör och har gjort ett stort jobb med att ställa om för att ge ännu bättre stöd till medarbetarna kring psykisk hälsa med anledning av detta. Det handlar exempelvis om sätt att hantera oro, nya arbetssätt och samvetsstress samt ett förändrat behov av återhämtning.

Vi vet från tidigare kriser att reaktioner kan komma efteråt. Det är viktigt att hålla i och hålla ut och hitta strategier för att få till en dialog kring vad som varit och det som pågår – och att föra en dialog så att de medarbetare och chefer som behöver extra stöd kan fångas upp.

Det finns många exempel på arbetssätt och lösningar runt om i landet som kan spridas till andra. På dessa sidor finns sådana exempel samlade för chefer och HR att ta del av. Det finns även länkar till resurser och material. Tipsa oss gärna om fler exempel genom att maila henrik.tuner@skr.se

Stöd för chefers egna hälsa

Stötta medarbetare

Hjälpte informationen på sidan dig?