Barn 0-12 år

På dessa sidor finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov. 

Senaste uppdatering: 22 mars 2021

Psykisk hälsa och covid-19

Alla barn är individer, de påverkas på olika sätt. De kan vara oroliga att de själva eller någon i familjen ska bli sjuka, att inte få gå till skolan eller fritidsaktiviteter, eller att inte få träffa kompisarna. Det är viktigt att ge barnen trygghet, uppmärksamhet och att lyssna närvarande när barnet vill prata.

Oro och ångest

Social gemenskap

Meningsfull sysselsättning på dagarna

Tips på bra rutiner: mat, sömn, fysisk aktivitet

Hopp och framtidstro för livet och samhället

Stöd vid våld och sexuella övergrepp

Till föräldrar

Hjälp oss att sprida och fylla på Stödlistan

Alla texter, bilder och filmer på Stödlistan är fria att använda för kommuner, regioner och civilsamhället för att informera om psykisk hälsa. Läs mer här.

Informationen på stödlistan tas fram av SKR i samarbete med Folkhälsomyndigheten, 1177 Vårdguiden, Mind, Röda Korset, Rädda Barnen och många andra samverkande organisationer. Läs mer om detta samarbete och om hur du kan delta: Öppen samordning för psykisk hälsa i kristid 

Hjälpte informationen på sidan dig?