Barn 0-12 år

På dessa sidor finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. På denna sida finns råd och länkar anpassade för barn och föräldrar.

Psykisk hälsa och covid-19

Alla barn är individer, de påverkas på olika sätt. De kan vara oroliga att de själva eller någon i familjen ska bli sjuka, att inte få gå till skolan eller fritidsaktiviteter, eller att inte få träffa kompisarna. Det är viktigt att ge barnen trygghet, uppmärksamhet och att lyssna närvarande när barnet vill prata.

Oro och ångest

Social gemenskap

Meningsfull sysselsättning på dagarna

Tips på bra rutiner: mat, sömn, fysisk aktivitet

Hopp och framtidstro för livet och samhället

Stöd vid våld och sexuella övergrepp

Till föräldrar

Om stödlistan för psykisk hälsa i kristid

Informationen på denna stödlista är tänkt att användas av personal inom kommuner och regioner för att informera personer de möter i sina verksamheter. Det går bra att kopiera texter och länkar för att kommunicera om ämnet på andra webbplatser eller i andra kanaler.

Du kan länka till stödlistan på följande adresser:

Informationen på stödlistan tas fram av SKR i samarbete med Folkhälsomyndigheten, 1177 Vårdguiden, Mind, Röda Korset, Rädda Barnen och många andra samverkande organisationer. Läs mer om detta samarbete här: Öppen samordning för psykisk hälsa i kristid 

Kontakta gärna oss på kraftsamlingpsykiskhalsa@skr.se om du har tips på stöd eller vill delta i den öppna samordningen.

Hjälpte informationen på sidan dig?