Äldre

På dessa sidor finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov. 

Senaste uppdatering: 30 augusti 2021

Psykisk hälsa och covid-19

För många har utbrottet av covid-19 inneburit en stor omställning i vardagen. Man kan känna oro för sin egen eller andras hälsa. Saker man tidigare har gjort för att må bra, som att gå till gymmet eller träffa vänner, ska man plötsligt vara försiktig med. Det kan vara svårt att veta hur man ska hantera denna nya situation med välmåendet i behåll. På den här sidan har vi samlat tips, länkar och resurser utifrån frågeställningar som många har just nu.

Några generella råd:

  • Försök att hålla bra rutiner för mat, sömn och fysisk aktivitet.
  • Sysselsätt dig så mycket du kan med saker som du vet att du mår bra av.
  • Prata med och ta stöd av andra. Om du vill så finns det stödlinjer du kan kontakta.
  • Om du mår väldigt dåligt, kontakta vården.

Oro och ångest

Social gemenskap

Meningsfull sysselsättning på dagarna

Tips på bra rutiner: mat, sömn, fysisk aktivitet

Hopp och framtidstro för livet och samhället

Undvika alkohol, tobak, droger, läkemedel eller spel

Stöd vid våld och sexuella övergrepp

Övrigt

Till dig som arbetar inom äldreomsorgen

Hjälp oss att sprida och fylla på Stödlistan

Alla texter, bilder och filmer på Stödlistan är fria att använda för kommuner, regioner och civilsamhället för att informera om psykisk hälsa. Läs mer här.

Informationen på stödlistan tas fram av SKR i samarbete med Folkhälsomyndigheten, 1177 Vårdguiden, Mind, Röda Korset, Rädda Barnen och många andra samverkande organisationer. Läs mer om detta samarbete och om hur du kan delta: Öppen samordning för psykisk hälsa i kristid 

Hjälpte informationen på sidan dig?