Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

På dessa sidor finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov. 

Senaste uppdatering: 22 december 2021

Illustrerad bild på flera coronavirus med grön tonad bakgrund

Barn 0-12 år

Alla barn är individer, de påverkas på olika sätt. De kan vara oroliga att de själva eller någon i familjen ska bli sjuka, att inte få gå till skolan eller fritidsaktiviteter, eller att inte få träffa kompisarna. Det är viktigt att ge barnen trygghet, uppmärksamhet och att lyssna närvarande när barnet vill prata.

Råd och stöd för barn och föräldrar

Ungdomar 12-25 år

Här finns resurser och information som både föräldrar och ungdomar kan ha nytta av. Ungdomar behöver en trygg grund i hemmet och i sin egen familj, men har också ofta frågor och funderingar som de vill dela med andra ungdomar, eller med någon vuxen utanför familjen.

Råd och stöd för ungdomar och föräldrar

Vuxna

Den som är vuxen behöver ta ansvar för sin egen återhämtning och hälsa, förutom att behöva hantera oro och osäkerhet i familjen, på arbetsplatsen, bland vänner, släktingar och grannar. Som vuxen kan man uppleva att det är svårt att räcka till, och glömma den egna hälsan. Här finns råd och länkar anpassade för vuxna.

Råd och stöd för vuxna i arbetsför ålder

Äldre

Många äldre är utsatta för större hälsorisker för närvarande, liksom deras jämnåriga släktingar och vänner. Ofta saknas den gemenskap som en arbetsplats kan ge, och under rådande omständigheter finns det stora begränsningar för det sociala umgänget. Äldre löper större risk att bli isolerade. Här finns information och resurser som är anpassade för äldre och deras anhöriga.

Råd och stöd för äldre

Kommuner och regioner

Kommuner och regioner ställer om för att kunna främja, förebygga och ge stödinsatser för psykisk hälsa i kristider. Det finns många exempel på arbetssätt och lösningar runt om i landet som kan spridas till andra. På dessa sidor finns sådana exempel samlade för kommuner och regioner.

Exempel som rör kommuner
Exempel som rör regioner

Chefer och HR

Exempel på arbetssätt och lösningar för chefer och HR: sätt att hantera oro, nya arbetssätt och samvetsstress samt ett förändrat behov av återhämtning.

Chefer och HR

Fokusområde: Suicidprevention

Information, länkar och resurser riktade till till yrkesverksamma och till allmänheten.

Fokusområde: Suicidprevention

Hjälp oss att sprida och fylla på Stödlistan

Alla texter, bilder och filmer på Stödlistan är fria att använda för kommuner, regioner och civilsamhället för att informera om psykisk hälsa. Läs mer här.

Informationen på stödlistan tas fram av SKR i samarbete med Folkhälsomyndigheten, 1177 Vårdguiden, Mind, Röda Korset, Rädda Barnen och många andra samverkande organisationer. Läs mer om detta samarbete och om hur du kan delta: Öppen samordning för psykisk hälsa i kristid 

Hjälpte informationen på sidan dig?