Stöd och verktyg i arbetet med psykisk hälsa

Vi har tagit fram ett antal digitala stöd och verktygsbanker för olika områden inom arbetet med psykisk hälsa. I verktygsbankerna kan du söka och dela med dig av specifikt material för området. Med digitala webbverktyg kan du följa upp, utveckla och förbättra verksamheten.

verktyg och människor inom vården

Hjälpte informationen på sidan dig?