SQPM – mätinstrument för kvalitet och prestation

Instrumentet SQPM (Systems Quality and Performance Measurement) mäter utförande och kvalitet på verksamheter och insatssystem som arbetar med barn och ungas psykiska ohälsa.

SQPM är det första mätinstrumentet som utvecklats för att fånga kvalitet och utförande i insatssystemen kring barn och ungas psykiska hälsa. Ett bra användande av SQPM kräver att lednings-/styrnivåer har tänkt igenom hur resultaten ska presenteras och användas så att insamlingen kan utformas för att möta de behov som finns i systemet.

Varför bör man mäta insatssystemets kvalitet och prestation?

För att barn och unga ska få rätt hjälp i rätt tid måste varje medverkande personal/verksamhet/instans bidra på bästa möjliga sätt och likväl måste de olika bidragen fungera väl tillsammans. Forskning och praktisk erfarenhet visar samstämmigt att insatssystem kring psykisk hälsa som håller hög kvalitet kännetecknas av:

  • en utvecklad förmåga att i de viktigaste vardagsmiljöerna kunna upptäcka och ge enklare insatser för psykisk hälsa
  • att det finns tydliga och välfungerande remiss-/kontaktvägar mellan olika verksamheter och nivåer i systemet samt
  • att det finns ett välfungerande samspel mellan insatssystemets olika delar

Validerat till svenska förhållanden

Instrumentet SQPM (Systems Quality and Performance Measurement) har utvecklats vid det världsledande forskningsinstitutet Institute of Psychiatry i London och är validerat av Professor Curt Hagquist vid Karlstad Universitet till svenska förhållanden. I sin ursprungliga version består SQPM av drygt 20 frågor och det tar cirka 20-30 min att besvara för personalen.

I Storbritannien har SQPM använts i lokala utvärderingar, systematiskt utvecklingsarbete och nationella utvecklingsprogram bland annat för hur utbildningssektorn och hälso- och sjukvården ska kunna samverka effektivt kring barn och ungas psykiska hälsa.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?