Instrument och formulär för uppföljning av verksamheten

Förutom att bedöma och värdera tillstånd eller förändringar i psykisk hälsa för individer och grupper är det en god idé att även utvärdera kvalitén på de tjänster man som verksamhet erbjuder, samt målgruppens upplevelse av dessa. ChASE och SQPM är två verktyg för detta.

Lärare fotad från sidan och elev fotad framifrån

ChASE – frågeformulär för utvärdering

ChASE  (Children and Adolescents Service Experience) är ett formulär som fångar upp vad barn och unga tycker om den hjälp de har fått.

Läs mer om ChASE

SQPM – instrument för att mäta verksamhetens kvalitet

Instrumentet SQPM (Systems Quality and Performance Measurement) mäter hur bra verksamheter som arbetar med barns och ungas psykiska ohälsa fungerar.

Läs mer om SQPM

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 13 mars 2018 av Är du intresserad av att beställa material?