Instrument och formulär för individ och grupp

På denna sida har vi samlat information om hur man kan bedöma evidens, eller tillförlitlighet, hos ett antal instrument och formulär som används för att bedöma psykisk hälsa på individ eller gruppnivå. Notera att arbetet som beskrivs i alla dokument inte är uppdaterade sedan 2017. 

Antalet instrument och formulär för att mäta olika dimensioner av psykisk hälsa är stort. I många fall kan det också vara svårt att bedöma de olika instrumentens tillförlitlighet då studier är svårtillgängliga eller saknas. För att underlätta har vi därför tagit fram ett antal kriterier för att bedöma evidens samt sammanställt information om 17 instrument utifrån dessa kriterier i så kallade användarstöd.

Användarstöden beskriver instrumentet, dess tillförlitlighet samt hur instrumentet kan användas på bästa sätt utifrån syftet med mätningen. Dessa finns tillgängliga att ladda ned som pdf:er nedan.

Kriterierna som använts för att bedöma instrumentens evidens har utarbetats av Uppdrag Psykisk Hälsa i samarbete med Uppsala universitet.

Användarstöd för instrument

Hjälpte informationen på sidan dig?