Instrument och metoder för att mäta psykisk hälsa

På dessa sidor har  vi samlat ett antal metoder och instrument som används för att mäta och skatta barns, ungas, vuxnas och äldres psykiska hälsa och behov, samt instrument som kan användas när man vill utvärdera sin verksamhet. Metoderna och instrumenten är vanligt förekommande i kommuner och regioners verksamheter.

Fikandes par fotat i motljus

Inom området mätning och bedömning finns olika begrepp som ibland används synonymt. Bedömningsinstrument, skattningsskalor, formulär, kartläggningsverktyg är bara några av de begrepp som förekommer.

På följande sidor kommer vi använda oss av begreppen ”instrument” eller ”formulär” när vi talar om strukturerade och utvärderade instrument för mätning, och de stödmaterial som finns kopplade till dessa benämns som ”användarstöd” eller ”verktyg”.

Hjälpte informationen på sidan dig?