Verktyg, stöd och metoder

På denna sida har vi samlat våra och andras verktyg, stöd, metoder, instrument och webbutbildningar som du kan använda i arbetet med psykisk hälsa.

Två glada kompisar på skolgården

Bedöma och mäta psykisk hälsa på grupp och individnivå

Här har vi samlat information om hur evidens, eller tillförlitlighet kan bedömas, hos ett antal instrument och formulär som används för att bedöma psykisk hälsa på individ eller gruppnivå. Metoderna och instrumenten är relativt vanligt förekommande i kommuner och regioners verksamheter.

Till instrument och formulär för att mäta psykisk hälsa på individ och gruppnivå

Stöd och verktyg i arbetet med psykisk hälsa

Vi har tagit fram ett antal digitala stöd och verktygsbanker för olika områden inom psykisk hälsa. Verktyg med stödmaterial som du dels kan söka men även dela med dig av egna och digitala stöd för att förbättra och utveckla verksamheten.

Till stöd och verktyg i arbetet med psykisk hälsa

Begrepp inom området psykisk hälsa

I detta PM föreslås en modell och några ingående begrepp för området psykisk hälsa. Detta är en första version av modellen och vi ser fram emot att den kommer att utvecklas löpande: på kort sikt när modellen prövats i praktiken; på medellång sikt när exempelvis den svenska versionen av det internationella diagnossystem ICD-11 är färdigställd; på lång sikt utifrån hur språket i samhället utvecklas.

PM: Begrepp inom området psykisk hälsa

Webbutbildningar

Här hittar du länkar till olika webbutbildningar, dels på Uppdrag Psykisk Hälsa men även på andra webbplatser.

Till webbutbildningarna

Hjälpte informationen på sidan dig?