Följupp.nu – verktyg för uppföljning och utvärdering av sociala investeringar

Syftet med webbverktyget är att olika funktioner involverade i arbetet med sociala investeringar i en kommun/region/landsting ska få en tydlig överblick av satsningarna.

Webbverktyget ska även underlätta uppföljningen och utvärdering av satsningar genom att samla processmått, utfallsmått, effektmått, enkäter och dokument för satsningarna på ett ställe.

Till verktyget Följ Upp (Extern webbplats)

Hjälpte informationen på sidan dig?