Verktyg och goda exempel på sociala investeringar

Här samlar vi tips på andra aktörer, våra egna verktyg och goda exempel som rör sociala investeringar.

Verktyg

Instrumentfiltret – vägledning i val av instrument

Vid sociala investeringssatsningar är det centralt att kunna följa upp och mäta de resultat och effekter som satsningar genererar hos den avsedda målgruppen. Uppdrag Psykisk Hälsa har därför tagit fram Instrumentfiltret, ett stöd för att finna ändamålsenliga instrument till sociala investeringssatsningar.

Följupp.nu – verktyg för uppföljning och utvärdering

Syftet med webbverktyget är att olika funktioner involverade i arbetet med sociala investeringar i en kommun/region/landsting ska få en tydlig överblick av satsningarna.

Tidiga listan – börja med barnen

Vi talar mycket om tidig upptäckt och tidiga insatser när det gäller barn och unga. Det har framkommit ett behov av exempel på vad vi menar med just ”tidiga insatser”. Tidiga listan är en samling av ett antal tidiga insatser för olika åldrar. Ett flertal professionsföreningar har tagit fram listan under 2014 och detta är den första publicerade versionen.

Vill du synas här?

Saknar du något eller har tips på bra verktyg? Kontakta någon av oss som arbetar med sociala investeringar!

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?