Enkäten är anonym, det betyder att ingen annan kan se vad du eller dina föräldrar (om du fyller i tillsammans med dom) har svarat. Enkäten tar ungefär 5 minuter att fylla i. Om du varit på ett hjälpställe som är med i projektet Väntekollen ska hjälppersonen du mötte ha gett dig ett kort med en fyrsiffrig kod. Koden ska du använda när det i enkäten står ”ange pinkod”. Om du inte har fått en kod kan du fråga din hjälpperson.

Du fyller bara i enkäten en gång även om du har besökt hjälpstället flera gånger!

Enkäten fyller du i på  www.vantekollen.se

Information om Väntekollen

Om du har några frågor får du gärna höra av dig till oss!

  • Senast ändrad den 21 oktober 2016