Fokus i Väntekollen är barnens egna subjektiva åsikter och detta blir på så sätt ett viktigt komplement till den inrapportering som första linjemottagningarna gör i väntetidsdatabasen Signe på SKL. Syftet med Väntekollen är att undersöka:

  1. Hur barn och unga själva upplever väntetiden för att få hjälp.
  2. Hur många olika professionella kontakter barnet har haft innan de kommit i kontakt med den person som kan hjälpa dom
  3. Vad de tycker om information och stöd under tiden som de letat efter rätt hjälp.

Om enkäten

Enkäten består av totalt sju frågor som barnet/ungdomen fyller i själva eller tillsammans med föräldrar på en Ipad i väntrummet eller hemifrån efter besöket.

Enkäten fylls i på www.vantekollen.se 

Har du/ni intresse av att medverka i en eventuellt kommande studie?
Studien Väntekollen kommer att pågå under november månad med eventuell förlängning. Det här är en pilotundersökning för en eventuell framtida nationell undersökning. Om ni skulle vara intresserade av att vara med i en kommande utökad studie får ni gärna hålla utkik på sidan i början av nästa då vi kommer lägga ut mer info om det blir en nationell studie.

Om du vill ha mer information får du gärna kontakta oss!

  • Senast ändrad den 21 oktober 2016