Som en del av arbetet med att öka kunskapen och stödja tidiga insatser för att förebygga sjukskrivning har projektet Uppdrag Psykisk Hälsa på Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram tre nya filmer om stress i arbetslivet. Filmerna vänder sig till chefer, medarbetare och fackligt förtroendevalda och är framtagna som stöd för arbetsplatsens arbetsmiljöarbete.

Se filmerna Vägen till väggen och ladda ner arbetsmaterial

– Vi behöver alla bli bättre på att ta hand om både knoppen och kroppen. I grunden är stress en skyddsmekanism. Problemet med vårt liv idag är att vi till stora delar saknar återhämtning.

Såväl chefer som medarbetare behöver mer kunskap om de vanligaste varningssignalerna för psykisk ohälsa i arbetslivet, säger Ing-Marie Wieselgren, projektchef för Uppdrag Psykisk Hälsa.

Dialogen mellan medarbetare och chef av avgörande för att lyckas i arbetet med att förebygga sjukskrivningar liksom för det arbetet med att utveckla den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Direktlänkar till filmerna

Vägen till väggen för personal kan även ses på vår kanal på Vimeo

Vägen till väggen för chefer kan även ses på vår kanal på Vimeo

Vägen till väggen – Annas resa kan även ses på vår kanal på Vimeo

  • Senast ändrad den 1 december 2016