Första informationstillfälle efter sommaren är 23 augusti i form av en webb-sändning 13.00 -14.30 där ni kommer kunna ställa frågor.
Webbsändningen är också möjlig att se i efterhand.

Länk till live-sändning den 23 augusti 2016, 13.00-14.30

Information i satsningen nyanländas och asylsökandes hälsa

Vad händer i satsningen nyanländas och asylsökandes hälsa?

  • 22 juni beviljade regeringen 30 miljoner till spridning av erfarenheter från Värmland och insamlat och producerat material.
  • Av dessa 30 miljoner ska cirka 15 miljoner fördelas till länen för inventering, samordningsinsatser och att frigöra utbildare
  • Inbjudan att delta har gått ut via SKLs olika nätverk i landstinget ex Hälso-och sjukvårdsdir
  • Första steget är att landstingen/regionerna anmäler en kontaktperson för den allmänna uppstarten och svarar på om man vill ansluta till stödverktyget Asylsjukvårdsplattformen.
  • Landsting/regioner erbjuds stöd att göra en inventering kring vilka utbildnings-och stödinsatser länet behöver och vem som kan eller redan är engagerad för vad.
  • I september startar ett antal utbildningar för utbildare
  • Utbildarna går sedan hem till sitt län och utbildar personal där

Vi försöker så gott det går att vara katalysator för att samordna insatser inte utveckla parallella strukturer. På sikt vill vi att allt användbart vi tar fram placeras i befintliga och ordinarie strukturer. Exempelvis 1177.se för medborgarna och Kunskapsguiden för personal.

Vill ni vara med? Kontakta Samira Radwan.

  • Senast ändrad den 11 juli 2016