Vår ambition är att på ett enkelt vis illustrera läget för psykisk hälsa i Sverige men detta är självklart inte en heltäckande bild utan snarare ett underlag som ger en känsla för storleksordningar.

Vi vill uppmuntra till en diskussion om vilka data vi borde använda för att veta hur vi mår och om våra insatser leder till förbättrade resultat.

Ökade krav på uppföljning och resultatinriktning innebär högre förväntningar på både chefer och politiker och indirekt på de stödstrukturer som ska förse beslutsfattare med underlag. En försvårande omständighet är bristen på nationella data där det fortsatt finns stora områden där underlag saknas helt eller delvis.

PS. Och ja, man kan mäta psykisk hälsa!

I bildspelet nedan presenteras ett urval av statistiken. Vill du läsa mer ingående och få källor till statistiken?

Läs eller ladda ner statistik inom psykisk hälsa

 

  • Senast ändrad den 24 oktober 2016