På barnhalsoindex.se kan du se hur det står till i en specifik kommun och hur de ligger till för de 13 indikatorer som ligger till grund för Barnhälsoindex. Du kan också jämföra kommuner med varandra.

Till barnhalsoindex.se

Ladda ner ”Barnhälsoindex för Sveriges kommuner – En uppsättning indikatorer för barns hälsa”

Se alla tre intervjuer med forskare Lennart Köhler, mannen bakom barnhälsoindex

  • Senast ändrad den 24 oktober 2016