Utvidgad SIP – för att komma in på arbetsmarknaden

Om en sjukskriven person också har insatser från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kan det behövas en utvidgad SIP.

En kvinna sträcker upp sin hand och rättar till en mans hår. Båda är glada.

Den här webbsidan vänder sig till personer som arbetar med SIP. Om du är patient eller anhörig kan du läsa om SIP på 1177 Vårdguiden.

Fokus på rehabilitering

En utvidgad SIP koordinerar alla insatser som en person får vid rehabilitering. Syftet är att göra det lättare att komma tillbaka till arbete. Försäkringskassans roll kan vara att föreslå vad som behövs för att underlätta personens rehabilitering, och Arbetsförmedlingen kan exempelvis ge stöd vid anställningar för personer som är sjukskrivna.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kartlägger också behov

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har sedan 2013 ett förstärkt samarbete för att klargöra det samlade behovet av rehabilitering. Arbetssättet börjar med en kartläggning tillsammans med individen och liknar arbetet med SIP.

Läs om Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens förstärkta samarbete på Försäkringskassans webbplats

SAMSIP: utvidgad SIP i Värmland

I Värmland finns ett samordningsförbund som består av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Värmland, Karlstad kommun och Hammarö kommun. Förbundet heter Samspel och arbetar med SAMSIP, Samspelets samordnade individuella plan. Alla aktörer i förbundet kan sammankalla till en SAMSIP-planering.

Läs mer om samordningsförbundet på deras webbplats

KAOSAM: utvidgad SIP i Lund

KAOSAM är ett avslutat projekt för samverkan mellan Socialförvaltningen, primärvården, psykiatrin, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i Lund. Projektet vände sig till individer som har helt eller kompletterande försörjningsstöd. Målet var att fler personer med ohälsa och sjukdom ska få stöd, behandling och utredning från rätt instans, för att komma närmare arbetsmarknaden och öka sina möjligheter att bli självförsörjande. Vill du veta mer om projektet, kontakta Elisabet Ravn.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?