Utveckling av det digitala stödet

Fyra framgångsfaktorer har identifierats vid utvecklingen av det digitala stödet: enkelhet, kreativitet, relevans och visualisering.

Utmaningen är att kombinera strukturerad metod med kreativ frihet, det vill säga att utveckla en inspirerande och strukturerad digital plattform för processtöd.

Följande delar var med i utvecklingsarbetet:

  • Samla in, förvalta och presentera förbättringsidéer.
  • Administrera och dokumentera enligt PDSA-metoden (Plan, Do, Study, Act).
  • Datainsamling, enkätverktyg, mäta patienters/närståendes/personalens upplevelser av vården.
  • Statistik och rapport, skapa visuell och inspirerande statistik som integrerar förbättringsidé, PDSA och enkätsvar kopplat till verksamhetens mål på en tidsaxel.
  • Kunskapsbank.

Läs intervjuer med användare, chefer, verksamhetschefer och coacher som använt genombrott.nu

 

Hjälpte informationen på sidan dig?