Under 2015 finns möjlighet för Sveriges 21 landsting att delta i utvecklingen av ett digitalt stöd för förbättringsarbete enligt genombrottsmetodiken.
Genom att göra ett lokalt förbättringsarbete under sex månader utvärderas också det nya digitala nationella stödet. Syftet är att vidmakthålla det förbättringsarbete som bedrivits i SKL:s genombrottsprogram 2010 -2014 samt inspirera fler verksamheter att starta utvecklingsarbete för att förbättra vården. Uppstarten planeras till 1 april och slutdatum är 30 september.

Introduktion till digitalt stöd, genombrott (Film, 1:42 min)

Se gärna https://www.genombrott.nu

Information och frågor:

Catrin Hägerholm
072 724 96 10
catrin.hagerholm@sll.se

Ola Winquist
072 885 48 69
ola.winquist@kfsk.se

  • Senast ändrad den 7 december 2015