Utbildningsportal för BUP

verktyg och människor inom vården

Här hittar du material som kan användas som en del i introduktionen av personal inom BUP:s verksamheter. Filmer och material är framtagna av verksamheter inom BUP varefter de valt att dela sitt material så att fler kliniker kan ta del av inspelningarna. Därtill har material hämtats från projekt Uppdrag Psykisk Hälsa, Barnombudsmannen och Socialstyrelsen.

Har du eget material du vill dela med dig av?
Ladda upp i utbildningsportalen

Vill du skicka in ett bidrag till utbildningsportalen?
Klicka här för att skicka in ett bidrag till utbildningsportalen

Barn- och ungdomspsykiatri i Region Stockholm

Klicka här för att komma till BUP:s hemsida.

Webbplatsen ägs och drivs av Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Region Stockholm. Syftet med webbplatsen är att ge information om den barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten i länet till de barn och ungdomar, och deras föräldrar, som vill veta mer. På webbplatsen ska också unga kunna ställa anonyma frågor om psykiska problem och bekymmer och få svar från medarbetare inom BUP. Urvalet av artiklar på webbplatsen utgår till stor del från de ämnen som unga mest frågar oss om. Varje artikel är faktagranskad i flera led av de medarbetare inom BUP Stockholm som är experter på ämnesområdet. Utgivare är Göran Rydén, verksamhetschef för BUP Stockholm.

Hjälpte informationen på sidan dig?